નિફ્ટી સપાટ, સેન્સેક્સ નજીવા ઘટાડા સાથે બંધ

એક્સપાયરીના એક દિવસ પહેલાં બજારમાં વોલેટાલિટી જોવા મળીએક્સપાયરીના એક દિવસ પહેલાં બજારમાં વોલેટાલિટી જોવા મળી

 
 
 
 

Ek Nazar

Advertisement

Gadgets