સેન્સેક્સ 26500,નિફ્ટી 7900ની સપાટી પાર કરીને બંધ

ફાઇનાન્સ કંપની IDFCને 2000 કરોડ રૂપિયા ઉભા કરવા માટે શેરહોલ્ડરોએ મંજૂરી આપી દીધીફાઇનાન્સ કંપની IDFCને 2000 કરોડ રૂપિયા ઉભા કરવા માટે શેરહોલ્ડરોએ મંજૂરી આપી દીધી

 
 
 
 

Ek Nazar

Advertisement

Gadgets