બેઝ ઇયર ઇફેક્ટઃ GDP એક ઝાટકે 2% વધી, માથાદીઠ આવકમાં વધારો થયો
બેઝ ઇયર ઇફેક્ટઃ GDP એક ઝાટકે 2% વધી, માથાદીઠ આવકમાં વધારો થયો

દેશની માથાદીઠ આવક 2013-14માં વધીને માસિક રૂ.6,699 થઇ છે, જે અગાઉની ગણતરી પ્રમાણે રૂ.6,198.33 હતી

જનધન ખાતાની સાથે સ્વાસ્થ્ય વીમો આપવાની તૈયારી, આધારની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ
જનધન ખાતાની સાથે સ્વાસ્થ્ય વીમો આપવાની તૈયારી, આધારની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ

જનધન ખાતા અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 12.31 કરોડ ખાતા ખુલી ચુક્યા છે

 
 
 
 

Ek Nazar

Advertisement

Gadgets