ઇન્ફોસીસના નબળા પરિણામ, MATની ચિંતાના પગલે સેન્સેક્સ 297 પોઇન્ટ ઘટ્યો

રીયલ્ટી ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ 3.85 ટકા તૂટ્યો હતો. ઉપરાંત, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ, આઇટી, ટેક અને મેટલ...રીયલ્ટી ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ 3.85 ટકા તૂટ્યો હતો. ઉપરાંત, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ, આઇટી, ટેક અને મેટલ...

 
 
 
 

Ek Nazar

Advertisement

Gadgets