કંપની પરિણામો સારા આવતા શેર બજારમાં તેજીની લહેર

બેન્ક શેરોમાં નજીવી તેજી છે. જોકે કેપિટલ ગુડઝ શેરો પર દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે.બેન્ક શેરોમાં નજીવી તેજી છે. જોકે કેપિટલ ગુડઝ શેરો પર દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે.

 
 
 
 

Ek Nazar

Advertisement

Gadgets