શું બજાર પર ફરીથી ભારે પડશે ઑગસ્ટ મહિનો, હાલની સપાટી પર પ્રોફિટબુકિંગ કરવું શ્રેષ્ઠ

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી માટે ઑગસ્ટ મહિનો અને વાયદા બજારની ઑગસ્ટ સીરીઝની શરૂઆત એક સાથે થઇસેન્સેક્સ અને નિફ્ટી માટે ઑગસ્ટ મહિનો અને વાયદા બજારની ઑગસ્ટ સીરીઝની શરૂઆત એક સાથે થઇ

રૂપિયો, યેન, અને યુરોની સરખામણીમાં ડોલરનું કદ વધ્યું, હેજિંગથી નફો કરો સુરક્ષિત
રૂપિયો, યેન, અને યુરોની સરખામણીમાં ડોલરનું કદ વધ્યું, હેજિંગથી નફો કરો સુરક્ષિત

આ મહિને રૂપિયો ડોલરની સરખામણીમાં 61 રૂપિયાની સપાટીને પાર કરી શકે છે

બંધ પડેલા EPF ખાતામાંથી એકવારમાં નીકાળી શકાય પૂરા પૈસા
બંધ પડેલા EPF ખાતામાંથી એકવારમાં નીકાળી શકાય પૂરા પૈસા

ઇપીએફઓ એ ક્ષેત્રીય કાર્યલયોને કહ્યું છે કે તેઓ બંધ પડેલા ખાતાથી સંબંધિત દાવાને ઉકેલતા સમયે...

 
 
 
 

Ek Nazar

Advertisement

Gadgets