બજારોમાં વોલેટાઇલ ચાલઃ ONGC, RIL, આઇટીસી, ઇન્ફોસીસમાં ઘટાડો

બંને બજારોએ મંગળવારે ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડો માટે ટ્રેડિંગ સેશન સાંજે 7-00 સુધી લંબાવ્યું...બંને બજારોએ મંગળવારે ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડો માટે ટ્રેડિંગ સેશન સાંજે 7-00 સુધી લંબાવ્યું...

 
 
 
 
Advertisement

Gadgets